BIEN PROJECT

Industrial Design

Industrial Furniture System (IFS)

logo-ifs-industrial-furniture-system

 

 

 

rama-b-polek-duzejpegrama-b-polek-duze_whiterama-bok-duze-jpegrama-bez-polek-duze-300-dpieski_duzerama-stojaca-duzerama-stojaca-polki-na-rolki-duzenarty-deski-new-duzestojak-na-deski-02-duzekubiki-drewniane-duzewitryna-odgradzajacastolik-3-rodzaje-duzekosz-nonfood-duzewieszak-duzyifs-stoisko-targowe-retail_white fmcg_kolory_brightness-duze_whitehaki-duze_whitesportsport-z-lotu-ptakarealizacja-03-fashion-duze-jpgulozenie-przestrzeni-ramy-duze-jpegrealizacja-02-wnetrze-katalogu_duze_bez-c_duzejpegimg_20161116_222544img_20161116_102924img_20161116_161043img_20161116_122117img_20161116_000029

 

EN The most important base of furniture IFS is frame to which are mounted all the extra elements, like a shelves, baskets, separators, hooks, racks, hangers. The frame has two systems of exposure, The free-standing and wall mount. According on what is need in the space use. Each frame is integral with the next frame, and this means that can form a string of furniture. Frames have latches every 10 cm, which allows to convenient mounting the shelves at any height, without the need for disassembling the whole frame, or drawing out other shelves. They have fast latches in the form of a fork which gives them stability and strengthening. In the shelves have been used the flexure of wire, to strengthening the whole structure, at exposing a heavy article

Industrial Furniture System is this the so-called PROJECT OPEN, which means openness the project to the extent that you can design elements to the main base, which is the frame,  depending on the demand the exposed goods.

Area of the property can be freely arranged of IFS furnitures, regardless of the size of the property. Frames have their latches, allowing you to customize them to the needs of wide format interior.Latches allows for the installation of additional components within the framework of of outer side and from each side of latches. The multi complexity can diversify combination of furnitures and change them as needed.

Powered by Elkom Trade S.A.
Design Bien Project

 

PL  Najważniejszym bazą mebli IFS jest rama, do której montowane są wszystkie dodatkowe elementy. Takie jak półki, kosze, separatory, haki, stelaże, zawiesia. Rama ma dwa systemy ekspozycji. Wolnostojąca oraz montowana do ściany. W zależności od tego jaka jest potrzeba wykorzystania przestrzeni. Każda rama jest integralna z następną, a to oznacza, że mogą tworzyć ciąg mebli. Ramy posiadają inserty co 10 cm co pozwala na dogodne montowanie półek na dowolnej wysokości bez potrzeby demontowania całej ramy, lub wyciągania innych półek. Mają szybkie zatrzaski w formie widelca co nadaje im stabilność i wzmocnienie. W półkach zastosowane zostały zagięcia drutu dla wzmocnienia wytrzymałości całej konstrukcji przy eksponowaniu ciężkiego towaru.

Industrial Furniture System jest to tak zwany OPEN PROJECT, co oznacza otwartość projektu do tego stopnia, że można doprojektowywać elementy do Bazy głównej jaką jest rama w zależności od zapotrzebowania na eksponowany towar.

Powierzchnia nieruchomości, może być dowolnie aranżowana meblami IFS niezależnie od metrażu. Ramy posiadają swoje zatrzaski co pozwala na dostosowywanie ich szerokości do potrzeb formatu wnętrza. Inserty pozwalają na montowanie dodatkowych elementów, wewnątrz ram, od zewnętrzej strony i od każdego boku insertów. Wielo żłożoność pozwala urozmaicać zestawienie mebli i zmieniać je w zależności od potrzeb.

Producent Elkom Trade S.A.
projekt Bien Project

Radiators | industrial design | bathrooms

interior organic 02

interior organic 03_detal

DNA

EN
In jewelry can be found the beauty of the material, noble materials, and the highest precision of performance. Symbol decoration of the human body. In contrast, the DNA code tells us about the world of biology, which is harmonious and perfect. The combination of these two worlds, is the beauty and harmony.

PL
W biżuterii odnaleźć można piękno materialne, najszlachetniejsze materiały i najwyższą precyzję wykonania. Symbol dekoracji ludzkiego ciała. Natomiast kod DNA mówi nam o świecie biologii, jaki jest harmonijny i doskonały. Połączenie tych dwóch światów to piękno i harmonia.

 

interior flower 04

interior flower 04_detalFlower module

EN
In the project we are following the footsteps of the plant world, we think that here is very hit. Flowers are beautiful and delicate evoke pleasant associations, they decorate the interior and improve mood. The project was inspired by two factors – the nature and geometric approach to her, the simplifications and describing.

The final appearance is the result of a combination of organic forms and repetitive modules. Referring to the contact with nature we chose the emerald colour – to get climat of sea, minerals and the purity. Associations with health and vitality. The project is a closed composition with concentric system.

 

PL
W projekcie podążamy śladami świata roślinnego, jest on bardzo trafiony. Kwiaty są piękne i delikatne, przywołują miłe skojarzenia, ozdabiają wnętrze i poprawiają nastrój. Projekt został zainspirowany przez dwa czynniki – naturę i geometryczne podejście do niej, uproszczenie i opisanie.

Ostateczny wygląd jest wynikiem połączenia formy organicznej i powtarzalnymi modułami. Odnosząc się do kontaktu z naturą wybraliśmy kolor szmaragdowy – aby uzyskać klimat morza, minerałów i czystości. Skojarzenia ze zdrowiem  i witalnościom. Projekt jest zamkniętą kompozycję o układzie koncentrycznym.

Intelligent Tabs Rehabilitation System | Design for Disabilities

zestawienie panorama

 

Design for Disabilities

zestawienie panoramaThe needs of people with disabilities are rarely addressed by industrial designers. There is too many useless projects while problems of such great social validity are left without solutions. Industrial designers have tools to help: they can help to solve many daily living problems that for many would be like making their dreams come true.
By running a pilot product that focuses on people with disabilities we can learn about problems that they face on daily bases and discover what is impacting their physical and cognitive development.

symbols:
grey color/moon
robot/human

zestawienie panoramaGrey colors – avoiding problems, helplessness and socially – ignored issue.
The moon – dreams, hope,
Robot – it is a creature designed by man and for man.
A human – empathy, the receiver of help

Description

zestawienie panoramaIntelligent Tabs Rehabilitation System that supports a caregiver or a physiotherapist during a professional physiotherapy. The tabs are modular and accommodate to each individual user. The intelligent tabs system is directed for individuals who suffer from bedsores and are undergoing passive or active rehabilitation. The tabs allow to rest the body in a position recommended by a doctor or in a position that is comfortable for the user.

 

zestawienie panoramaThe system is armed with tensometric foil that precisely analyze the intensity of the pressure from each body part. It allows an accurate stimulation of skin tissue. The system has a variety of manual programs and it has an automatic mode that synchronizes with the users body. One of the manual programs is designed to strengthen the vesicular system and to relax through the tabs vibration.

zestawienie panorama

zestawienie panoramaThere are two types of tabs: one that is designed for an individual user with a personalized texture, and another one that is addressed for hospitals. The hospital version is easily sterilized. Each of the tabs may be replaced if broken. A mattress is a base to which the modules are attached. Each module may be easily attached to the base, as if to the USB port. It is addressed to anyone, regardless of age, weight or gender.

zestawienie panorama

 

Inteligentny System Kształtek Rehabilitacyjnych

Największa grupą potrzebujących innowacji i skupienia uwagi są osoby niepełnosprawne.
To tutaj powinniśmy jako projektanci skupić naszą energię twórcza.

 

Wyobraźmy sobie osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub po prostu osobę całkowicie uzależnioną od pomocy innych osób. Leżącą w łóżku 24h na dobę.

 

Będąc projektantem wzornictwa jesteśmy empatyczni. I to jest naszą siłą, naszą energią, która jest niewyczerpalna. Którą świadomie dysponujemy. I możemy przeanalizować cały proces zależności związanych z taką osobą.

 

Żeby organizm takiej osoby mógł funkcjonować potrzebny jest minimum raz dziennie masaż kilkunastominutowy, jest potrzeba zmiana pampersów, jest potrzeba wykąpania takiej osoby raz (przynajmniej na kilka dni), jest potrzeba opieki całodobowej, jest potrzeba opieki specjalisty, jest potrzeba ugotowania, jest potrzeba karmienia (czasami biernie). Jedna osoba to za mało by takiej osobie pomóc w takim stanie życia. A często bywa, że członek rodziny poświęca całe swoje życie aby opiekować się niepełnosprawną osobą. Mnogość poświęconej energii, materiałów i pieniędzy, takiej osobie jest nieskończona. A poczucie samej osoby niepełnosprawnej przy takiej sytuacji (już nie wspominając o jej fizycznym cierpieniu) jakie może być?

 

Przy takich sytuacjach zrodziła się idea Design for Disabilities – projektowanie dla niepełnosprawnych!

 

Jest to obszar rzadko podejmowany w projektowaniu. Zbyt często produkujemy rzeczy na siłę, a są obszary w życiu, w których wzornictwo przemysłowe może stać się pomocą dla spełnienia marzeń, stać się odpowiedzią na trudności życiowe, zarówno dla samej osoby niepełnosprawnej jak również dla opiekuna. Przy pomocy projektu pilotażowego, który skupia się na przypadkach niepełnosprawności dowiemy się z jakimi trudnościami trzeba zmierzyć się, przy opiece nad takimi osobami. Co wpływa na ich rozwój pozytywnie, a co wręcz hamuje rozwój sprawności ruchowej czy intelektualnej.

symbolika:

szarość/księżyc

robot/człowiek

szarość – unikanie problemów, niemoc i temat, który jest niedostrzegany.

księżyc – to strefa marzeń, to nadzieja.

robot – to twór stworzony przez człowieka dla człowieka.

człowiek – wymiar ludzki, empatia, odbiorca.

Opis projektu

Inteligentny system kształtek rehabilitacyjnych wspomagający opiekuna nad opieką niepełnosprawnej osoby, jak również wspomagający profesjonalną rehabilitację przez specjalistę. Kształtki są modułowe i dostosowują się, do każdego pacjenta, przy dużym ukierunkowaniu na osoby leżące. Przeznaczone są dla osób, u których występują odleżyny oraz przy rehabilitacji biernej i czynnej. Kształtki umożliwiają układanie kończyn i ciała pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza, jak również w zgodzie z jego komfortem i potrzebą wypoczynku.

 

Inteligentny system kształtek rehabilitacyjnych jest wyposażony w folie tensometryczne precyzyjnie sczytujące z pacjenta intensywność nacisku na każdej partii ciała. To pozwala na odpowiednią stymulację tkanki skórnej. System posiada wybór programów oraz włączenie automatycznej funkcji synchronizującej się z ciałem pacjenta. Jedna z funkcji pozwala poprzez ciśnienie wewnątrz pęcherzy kształtek na intensywne wibracje, które rozluźniają oraz wzmacniają ukrwienie.

 

Występują dwie wersje. Jedna z personalizowaną fakturą, oraz druga, z powłoką szpitalną łatwą w sterylizacji. Przewidziana jest wymiana uszkodzonych elementów. Bazą jest materac, który jest rozdzielaczem na pozostałe kształtki. Można do niego dopinać jak do portu USB kolejne moduły, w zależności jaki układ kształtek potrzebujemy do danej rehabilitacji. System nie ogranicza grupy odbiorców niezależnie od płci i wieku oraz wagi..

Loft | Skowronki | Kielce


loft biel

loft kominek

Loft

loft_skowronki_hamak

lightpaint_BiuroBienProject

 

loft rzut

Loft przy ulicy Skowronki w Kielcach został zaprojektowany na miejscu, w którym kiedyś działała piekarnia.
Piekarnia posiadała ponad 100 m2 powierzchni. Wysokość sufitu znajdowała się na wysokości 3,2 m. Największe pomieszczenie było najchłodniejsze porą zimową. Temperatura potrafiła zejść do 0°C, ponieważ pomieszczenie jest nad tarasem, który nie jest izolowany.

Obecny Loft jest osadzony na 0,5 m poniżej gruntu, co również było utrudnieniem aby utrzymać temperaturę w pomieszczeniu, które jest bez
podziałów. Loft na Skowronki został wyrównany na wszystkich ścianach i sufitach gipskartonem, z małą przestrzenią na powietrze między ścianą, a płytą,
w celach termicznych. Sufit podwieszany spełnia zadania izolacyjne, poprzez znajdującą się w nim wełnę mineralną. Podłoga kryje w sobie ogrzewanie
podłogowe co pozwoliło docieplić pomieszczenie od gruntu i jednocześnie uwolnić się od zajmujących miejsca przy ścianach i w przestrzeni – radiatorów
grzewczych.

Wnętrze na Skowronki jest jedną dużą przestrzenią o powierzchni około 100 m2, które nie posiada podziałów ściennych.
Podział istnieje tylko w użytkowaniu funkcji, które zostały zaprojektowane najoptymalnej dla funkcjonowania dwójki osób.
Trzeba zaznaczyć, że klimat industrialny i z minimalną ilością struktur drewnianych to odważne posunięcie projektanta. Takie wnętrze jest jak białe
płótno do malowania, które nie trzeba kończyć. Opowieść trwa tak długo jak tylko o niej chce projektant opowiadać. A opowieść mówi, że nie potrzeba
znacznych środków aby było odważnie i nowocześnie. Podłoga mówi sama za siebie. To farba do malowania pasów na drogach wylana bezpośrednio na
beton.

Jest świetna w utrzymaniu czystości, oddaje ciepło od ogrzewania podłogowego. Mało tego. Jak zalało mieszkanie woda utrzymywała się bez wsiąkania
do momentu usunięcia. Koszt za m2 to kilkanaście złotych. Zamiast kolejnych kosztów na listwy podłogowe, na wysokość 10 cm przemalowane zostały
miejsca listw farbą używaną na podłodze. Ta sama farba została wykorzystana nad kuchnią, a płytki stały się zbędne. Kuchnia to zestawienie mebli
modułowych z internetu. Nic prostszego jak dodanie szerokości modułów do siebie, z uwzględnieniem kuchenki i zlewu.
Koszt 4x mniejszy od mebli “z projektu”.

Na środku pomieszczenia z funkcją pracy i gotowania stoi wielki stół. To przygoda ze ślusarzem. Podajemy wysokość nóg, wielkość boków ramy i materiał
(stal czarna – profile 4cm). Płyte MDF kupujemy w każdym markecie budowlanym. Kilkaset złoty i mamy stół, który pełni funkcję od pracy, przez jedzenie,
aż po podest do tańczenia. Pamiętajmy! Nie może być płyta większa niż otwór drzwi wejściowych (180×250 cm). Oszczędzamy? Tysiące!
Większość gratów stoi na półkach przemysłowych. Koszt kilkadziesiąt złoty za sztukę. Pięknie białe półki wkomponowują się w biały podkład ścian,
sufitów i podłogi.

Można pomyśleć. To wszystko zimne i bez duszy. A otóż jednym akcentem kolorystycznym i bardzo konsekwentnym jest barwa fioletowa. Znajduję się
ona na wszystkich elementach wymiennych. Poszewki na poduszki, podkładki, świeczki, ręczniki, miseczki, stopki pod nogi regałów!, pudła na gadżety,
doniczki. A za rok jak kolor się znudzi – wymieniamy minimalnym kosztem nasz akcent barwny (i nadajemy np klimat zielonych tropików).
Kolejnym etapem jaki ma się zadziać w lofcie Kieleckim to motywy graficzne na białych podkładach (ściany, sufity, podłoga).

LOFT_Skowronki_Kielce.

Snowboard | SnowPark | Freestyle

trick Snowboard

Opowiem wam historię o mojej wspaniałej przygodzie z deską.

Był rok może ’96-’97. Ostra zima. Przyjechał tato późnego wieczoru do domu i przywiózł mi ręcznie robiony snowboard.
Był dostosowany do moich traperów. Około metra długości i czterokrotnie mniej w szerokości. Chwyciłem aluminiową, ciężką deskę i w drogę. Opatulony, prawie, że w śpiwór. Po dwie rękawiczki na rękach. Trzy pary skarpet. I Kalesony. Oznajmiłem – Mamo idę jeździć. Pewnym krokiem przez osiedle podążyłem na Górki. Istny wariat. Co ma w ręku. Co o tej porze. W powietrzu – 30°C.

To był raj. Własny snowboard jak z filmu Burtona. Chłopaki na deskorolkach bez kółek mogą pomarzyć o desce, na której można kręcić 3.6. Świeca w rękę i smarowanie ślizgu. Co za prędkość. Jak tą bestię wyhamować. Iskry lecą na kamieniach. Czad!

Minęło kilka lat i dostałem snowboard z giełdy używanego sprzętu narciarskiego. Twarde wiązania. Pierwsze kroki na desce. Szlifowanie jeżdżenia na krawędziach. Prędkość. Czysta technika. Ale to, co się zaczęło dziać, gdy już miałem deskę na miękkich wiązaniach. Tego nie da się opisać poza pustymi nazwami tricków. Puch powodował, jak bym pływał po wodzie na swojej desce. Opóźnione manewry porównując jazdę na twardym śniegu. Jak się zatrzymasz – po tobie. Możesz wiedzieć, że nie wygrzebiesz się z tej kąpieli śnieżnej. Tylko czołganie się do jakiegoś płytszego miejsca ratuje sytuację. Drzewa mogą być przygodą w manewrach pomiędzy nimi, ale i niebezpieczeństwem. Skoki w takich warunkach to poezja.
kasprowy

Czasami kosztowało się jazdy na SnowParku. To tam ustawione przeszkody treningowe pozwalały bawić się jak w inlinie podczas jazdy na street’cie. Rurki, schody, wybicia, murki itp. Jedna z moich sytuacji wyglądała jak dzwon! A dlaczego.

Przyjechały hostessy z canona, pstrykały zdjęcia, a młody bień miał okazję się popisać. Trochę prószył świeży śnieg. Kaskiem była biała czapka. Dziewczyny gotowe z aparatem stały przy BigAirze. No to najazd. Koncentracja. Prędkość nieprzewidywalnie maleje przez świeży śnieg. Decyzja podjęta. Najeżdżam. Wybijam się. Wykręcam BackFlipa. I co. Brak prędkości to brak rotacji. Przywaliłem czaszką w ubite lądowanie. Zdjęcie pięknie wyszło. Gorzej z głową.

Parę lat od pierwszego wyjścia na górki w roku 2005, skleiłem podwójnego backFlipa. Przekroczyłem swoje najśmielsze możliwości, które zarejestrowane są przez kolegę, który potwierdza, czyste lądowanie.

Grzegorz Bien_DoubleBackFlip

Tak wstępem zaczynamy nowy sezon. Nowe działania i zapowiadam wszem i wobec, że zapraszam chętne podmioty na projekty Snowparków, piktogramów pod trasy narciarskie, oraz po wszelkie zabezpieczenia i sprzęty do szaleństw zimowych.

Design_for_Sports


.

Pictograms system for Route cycle | Signs| Symbols | Visual Communication | Bike Park

DH Logo_grzegorzbien

 

EN

There are situations in which we are not able to remember all segments of the route, or what is more difficult if we do not know the trail at all. Are we then exposed to more danger? Pictograms are designed to inform the Rider of what lurks behind a tree, or if rocky bumps just begin under the wheels, or should he accelerate to jump over the cliff. In the field there are tens of situations where one symbol may change the situation. Instead of fly over landing adequate information dozen meters before may change disaster into a precise flight! (…)

PL

Są sytuacje w których nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich odcinków trasy, albo co trudniejsze nie znamy w ogóle przebiegu szlaku. Czy wtedy narażeni jesteśmy na dodatkowe niebezpieczeństwo? Piktogramy za zadanie mają informować Ridera o tym co czai się za drzewem, czy pod kołami zaraz zaczną się skaliste wyboje, lub powinien przyśpieszyć aby przeskoczyć urwisko. W terenie występują całe dziesiątki sytuacji, w których jeden symbol może zmienić całą sytuację. Zamiast przelecieć lądowisko odpowiednia informacja kilkanaście metrów wcześniej zmienia wypadek na precyzyjny lot! (…)

 

zestawienie panorama perspektywa

EN

The design process involves a thorough rethinking of every possible situation on the ground. Realising the potential colour palette, use of light and materials, for which data pictograms work best in different climates and territorial conditions.

PL

Proces projektowania zakłada dogłębne przemyślenie wszystkich możliwych sytuacji w terenie. Wykorzystanie możliwości palety barw, zastosowań świetlnych oraz materiałów, na których dane piktogramy najlepiej sprawdzą się w różnych warunkach klimatycznych i terytorialnych.

 

zestawienie panorama perspektywa

EN

endless possibilities of messages about every nook and cranny, which we penetrate with our bike.

PL

nieskończone możliwości komunikatów o każdym zakamarku, który penetrujemy naszym rowerem.

process

EN

Sample pictogram and colours

PL

przykładowy piktogram i kolorystyka

 

zestawienie panoramaEN

Dozens of pictograms in the set. Here is a partial list of #pictograms #cycleroute

© walking
© hummock
© kicker
© rider
©left
©right
©constriction_track
©safe
©northshore
©no route
©no_traction
©hole
©some_humps
©danger
©boost
©rocks
©table
©steeply
©cliff
©attention_the_head
©narrow_route
©lift
©constriction
©release

PL

Kilkadziesiąt piktogramów w zestawieniu. Oto część listy #piktogramy #trasarowerowa:

©pieszy
©garb
©kicker
©rowerzysta
©w_lewo
©w_prawo
©zwężenie_ścieżki

©bezpiecznie
©northshore

©brak_przejazdu

©brak_trakcji
©dziura
©kilka_garbi
©niebezpieczeństwo
©przyspiesz
©skały
©stół
©stromo
©urwisko
©uwaga_na_głowę
©wąska_kładka
©wyciąg
©zwężenie
©zwolnij

 

 

przykład w terenie trasa rowerowa

 

piktogram_realizacja_02

 

 

 

EN Example in terrain

PL przykład w terenie

 

.

drewniane klocki | modułowe meble | wood blocks | modular furniture

drewniane klocki | modulowe meble

EN

Fun …

This is something that steals our time in a good way. This is something that brings us into childhood.
It’s the moments that bring joy …
Time spent at static objects?
It’s not a museum!
It the moving objects that let you DO something about them.
You can play with them …
What if you could build your own furniture with blocks which the world has not seen before!
And it’s wooden,
with beautiful grain
and a lovely scent.
In a place which will become charming,
in a place…
… That is our.
As long as the party lasts so long our time will be stolen.
You might want to give yourself a steal.
… Little attention.

PL

Zabawa…

To coś co skrada nam miło czas. To coś co wprowadza nas w czasy dzieciństwa.
To chwile które cieszą…

Czas spędzony przy statycznych przedmiotach ?
To nie muzeum!
To obiekty ruchome powodują, że można COŚ z nimi zrobić.
Można się nimi bawić…

A gdyby tak zbudować własnymi klockami meble jakich nie widział świat!
I do tego jeszcze drewniane,
z pięknymi słojami
i pięknym zapachem.
W miejscu, które stanie się czarujące,
w miejscu…
…które jest Nasze.

Tak długo jak zabawa trwa, tak długo nasz czas miło zostanie skradziony.

Czasami warto dać sobie skraść
…trochę uwagi..

Magiczny Plac Zabaw | Magical Playground | Kielce

logo

EN

Magical Playground

Civic budget for 2016. I’ve written project for Irena’s square between the Planty and ul. Paderewskiego. For „formal” reasons it was rejected, even after sending the appropriate statements that I waive  rights to the supervision of the project. Now the project has become an inspiration to hold a project. We’ll see what will be the subject of the project. And meanwhile description of the project, which was rejected (link):

PL

Magiczny Plac Zabaw

Budżet obywatelski na 2016. Rozpisałem projekt na skwer im. Ireny między Plantami a ulicą Paderewskiego. Ze względów „formalnych” został odrzucony, nawet po wysłaniu oświadczeń stosownych, że zrzekam się praw do nadzoru nad projektem. Teraz projekt stał się inspiracją do rozpisania projektu. Zobaczymy jaki będzie przedmiot projektu. A między czasie opis projektu, który został odrzucony (link):

 

magiczny plac zabawmagiczny plac zabaw 2

inspiration Architecture & Design

EN

Magical Playground, aims to provide the inhabitants of Kielce a place for shared leisure activities for the whole family. It can be a destination, whether by foot, bike or car. There will be no need to leave outside Kielce to find an attractive space full of creative devices, filling free time in an educational way and greenery.

 

Playground, will be implemented in conjunction with new technologies, will generate its own power supply generated when playing on innovative devices in which each child will find your favorite play and what’s important integrating with others. After dark, all devices will operate on the principle of the dynamo when cycling. This will be the remarkable phenomenon of illumination light. Every game at the moment is an additional illumination phenomenon that users ignite together.

 

The idea is teaching children that together they can generate good energy – electricity and the emotional power.

 

If one child is swinging on a swing, and at this time it produces power to light one LED,  the second child attaching themselves to it strengthens illumination systems for a further diode. The children are watching and observing that playing together, spending time together they can achieve something great at such a young age. Such fun excite the imagination. They motivate, influence behavior permanently in the future. They make your child aware that their every action can have a positive impact on the common good of society. The light does not shine only for them. They lit all around them! And it is beautiful.

And during the day?

 

Each unit will have its own display, and the application that will by the virtual animators in the form of friendly characters integrate participants of the Playground. Coupled with each other devices will create a common system of play, the interaction between the components will encourage children to interact with other children. And parents on a dedicated display will be able to watch the children playing together, having fun and the intensity of play on invidual elements.

 

It will be the answer to the lack of an alternative way of spending time away from computer games.

 

Playground will have elements of small architecture, which will mask accumulators that can be charged by the power generated by mobile devices, and solar batteries.

 

There will be places to charge your phone, tablet and other multimedia devices.

 

Choosing the right structures, materials, colors and moving parts is done on purpose to affect development of children’s creativity.

Devices:

 1. Multiplayer swing with a higher standard of safe surface, with the possibility to jump.
 2. Carousel for 13 people large as on the funfair. So all the children together can propel roundabouts, with the possibility of spinning on carts.
 3. Seesaw – with greater height
 4. Trampoline route, with extensive coating protecting from failing.
 5. Running surface – similar to surface of water.
 6. Spongy obstacle course.
 7. Self shaping sandbox.
 8. Slider for slide on long sections
 9. Moving walkways.
 10. Hydraulic carpet.
 11. Rippling track for carts and sledges.
 12. Rotating climbing wall.
 13. The mill, for walking and turning in trolley.

Parking spaces for bicycles.

The design is versatile when it comes to location and size of the area earmarked for implementation.

All components designed in accordance with Polish norms for playgrounds.

The project is designed to merge with greenery of the place!

 

PL

Magiczny Plac Zabaw, ma za zadanie udostępnić mieszkańcom Kielc miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu całą rodziną. Może on być celem podróży, niezależnie czy pieszo, rowerem lub autem. Nie będzie już potrzeby wyjeżdżać poza Kielce aby znaleźć się w atrakcyjnej przestrzeni pełnej kreatywnych urządzeń, wypełniających wolną chwilę w sposób edukacyjny i wśród zieleni.

Plac zabaw, będzie zrealizowany w połączeniu z nowymi technologiami, będzie wytwarzał własne zasilanie generowane podczas zabaw na innowacyjnych urządzeniach, w których każde dziecko znajdzie ulubioną zabawę i co ważne integrując się z innymi. Po zmroku wszystkie urządzenia działać będą na zasadzie dynama przy rowerze. Będzie to niezwykłe zjawisko iluminacji świetlnych. Każda zabawa w danym momencie to dodatkowe zjawiska iluminacji, które użytkownicy wspólnie rozpalają.

Idea zakłada uczenie dzieci, że wspólnymi siłami można wytworzyć dobrą energię tą elektryczną i tą emocjonalną.

Jeśli jedno dziecko huśta się na huśtawce i w tym czasie wytwarza się źródło światła o mocy jednej diody LED to drugie dołączając się do niego wzmacnia siłę iluminacji świetlnej o kolejne diody. Dzieci patrzą i obserwują, że bawiąc się razem, spędzając wspólnie czas dokonują rzeczy niebywałych już w tak młodym wieku. Takie zabawy rozbudzają wyobraźnie. Motywują, wpływają trwale na zachowania w przyszłości. Dają świadomość dziecku, że każdy ich czyn może pozytywnie wpłynąć na wspólne dobro społeczeństwa. Te światło nie świeci tylko dla nich. One świeci dla wszystkich w ich otoczeniu! I to jest piękne.

A za dnia ?

Każde urządzenie będzie posiadać własny wyświetlacz, a w nim aplikację, która będzie poprzez wirtualnych animatorów w wersji przyjaznych postaci integrować uczestników Placu Zabaw. Sprzężone ze sobą urządzenia będą tworzyć wspólny system zabaw, interakcja pomiędzy elementami będzie zachęcać dzieci do interakcji z innymi dziećmi. A rodzice na dedykowanym wyświetlaczu będą mogli obserwować wspólne zabawy dzieci, intensywność zabawy na poszczególnych elementach.

To będzie odpowiedź na brak alternatywnego sposobu spędzania czasu poza grami komputerowymi.

Plac zabaw będzie posiadał elementy małej architektury, która kryć w sobie będzie akumulatory ładowane poprzez źródła zasilania wytwarzane przy urządzeniach ruchomych, oraz baterii fotowoltaicznych.

Znajdować się będą miejsca na naładowanie telefonu, tabletu i pozostałych urządzeń multimedialnych.

Odpowiednie dobieranie struktur, materiałów, barw i ruchomych elementów, to zabiegi celowe wpływające pro rozwojowo na kreatywność dzieci.

Urządzenia:

 1. Huśtawka wieloosobowa z podwyższonym standardem bezpiecznej nawierzchni, z możliwością skakania.
 2. Karuzela, dla 13 osób duża jak w wesołym miasteczku. Aby wszystkie dzieci wspólnie mogły napędzać karuzele, z możliwością kręcenia się na wózkach.
 3. Huśtawka wagowa – o większej wysokości
 4. Tor batutowy, z obszerną powłoką zabezpieczającą przed wypadnięciem.
 5. nawierzchnia do biegania reagująca jak tafla wody.
 6. Gąbczasty tor przeszkód
 7. Piaskownica samo kształtująca.
 8. Slajder do ślizgania się na długie odcinki
 9. ruchome kładki
 10. hydrauliczny dywan
 11. Falujący tor dla wózków i saneczek
 12. spływająca ścianka wspinaczkowa
 13. Młyn, do chodzenia i toczenia się na wózku.

Miejsca parkingowe dla rowerów.

Projekt jest uniwersalny jeśli chodzi o lokalizację oraz wielkość powierzchni przeznaczoną na realizację.

Wszystkie elementy zaprojektowane zgodne z polskimi normami placów zabaw.

Projekt zakłada wpisanie się w zastaną zieleń!

 .

Exhibition stand design | HUGO BOSS

hugo boss 01hugo boss 02hugo boss 03hugo boss 04hugo boss 05hugo boss 06

 

EN

Exhibition stand design for HUGO BOSS, in cooperation with Canvas.

Project is very easy to implement because it is made of powder-coated black steel square profiles. The interior is black and white lacquered MDF. Welds invisible. Everything pampered in detail.

 

PL

Projekt stoiska wystawienniczego dla HUGO BOSS​, przy współpracy z firmą Canvas.

Jest to wyjątkowo prosty w realizacji projekt z racji tego, że konstrukcja jest z profili kwadratowych, stali czarnej malowanej proszkowo. Wnętrza biało-czarne to MDF lakierowany. Spawy niewidoczne. Wszystko dopieszczone w detalach..

Cubic for Adidas | Zlote Tarasy | Warsaw


logo adidas orginals

 

adidas_zlotetarasy_warszawa_wizualizacja

adidas_zlotetarasy_warszawa_02

adidas_zlotetarasy_warszawa_01

 

EN

In cooperation with Canvas a project of cubics was created for salon of Sizeer in Zlote Tarasy in Warsaw. Together with the implementation of the project was made in a week! If someone is not aware how complex it is to produce a gear and what forces act on the second one in a row, let alone at 16 of them, let him ask an engineer. As a friend said, doubting that something will come of it during the work: „It borders on genius to make it work.” Detailed effect of work can be seen here:  presentation_Adidas.PDF

 

PL

Przy współpracy z firmą Canvas powstał projekt kubików do salonu Sizeera w Złotych Tarasach w Warszawie. Projekt wraz z realizacją powstał w tydzień! Jeśli ktoś nie ma świadomości jak złożone jest wyprodukowanie koła zębatego i jakie działają siły na drugie z rzędu, a co dopiero na 16, niech zapyta inżyniera. Jak powiedział znajomy wątpiąc, że coś z tego będzie w trakcie prac: „To graniczy z geniuszem aby zadziałało”. Szczegółowy efekt prac można zobaczyć tu: prezentacja_Adidas.PDF.

Ring | NOindustrial Design

pierscien_grzegorzbien_01

pierscien_grzegorzbien_02

pierscien_grzegorzbien_03

 

EN

There are phenomena in nature as the sky in two scenes at the same time. On the left is crystal blue, full of optimism and purity. As that thought in our head when we’re in a good mood, when everything is as we would like.

On the right cumulative dark clouds, full of gloomy shades. As thoughts of hopelessness for a better tomorrow. It’s the power of darkness. There is a place right between the left side and the right side of the sky. Flash of sunlight coming from the crystalline purity, so intense against the background of dark clouds!

Creation of a similar phenomenon would be impossible if not for two factors together interconnected, at the time of observation.
Infinity ∞ is abundance, the sky is a dream come true.

A ring is a symbol!

14 carat gold, bleached on the inside. Visible signs of seizure are from natural tools that realized artisan`s vision. It is because of unrestrained highlight of those signs, the sun shimmers of million gold glows …

 

PL

Są takie zjawiska w przyrodzie jak niebo w dwóch odsłonach w jednej chwili;
Z lewej jest krystalicznie błękitne, pełne optymizmu i czystości. Jak myśli które nas ogarniają, kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, kiedy wszystko jest tak jak byśmy chcieli.
Z prawej skumulowane ciemne chmury, pełne ponurych odcieni. Jak myśli beznadziei na lepsze jutro. To siła mroku.
Jest takie miejsce dokładnie pomiędzy Lewą stroną, a Prawą stroną nieba. To błysk promieni słońca wydobywający się z krystalicznej czystości, tak intensywne na tle ciemnych chmur! Nigdy nie powstanie podobne zjawisko gdyby nie dwa zjawiska wspólnie ze sobą połączone, w chwili obserwacji.
Nieskończoność ∞ to obfitość, niebo to marzenia.

A pierścień to symbol!

14 karatowe złoto, wybielane od strony wewnętrznej. Widoczne zatarcia to naturalne ślady narzędzi, którymi rzemieślnik urzeczywistnił wizję. To za sprawą nieskrępowanego uwydatnienia tych znamion, słońce mieni złotem na milion blasków….

Warsztaty Wzornictwa | Kielce


Warsztaty Wzornictwa

Grzegorz Bień wraz z Bogusławem Barnasiem z BXBstudio, który jest zaliczany przez brytyjski Wallpaper do grona 20 najbardziej utalentowanych młodych architektów świata – poprowadzą autorskie Warsztaty Wzornictwa!

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą STRONY.

 

Warsztaty Wzornictwa to cykl spotkań weekendowych dla wybranej piętnastki osób. Uczestnicy muszą wykazać się twórczym rozwiązywaniem problemów lub posiadać umiejętności (czyt. narzędzia, predyspozycje) do realizowania niecodziennych wizji. Dobrze, jeśli są wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. Może bezpośrednio stykają się z tym problemem w rodzinie czy miejscu pracy i chcieliby coś z tym zrobić, jednak nie znajdują łatwej odpowiedzi na podstawowe pytanie: “od czego zacząć, jak rozwiązać problem?”.

 

Aby wziąć udział w warsztatach nie będzie wymagana seria kwalifikacji takich jak na przykład: wieloletnie doświadczenie w produkcji mebli, obsługa całej serii programów 3ds max, AutoCad, PhotoShop, Indesign, Illustrator, Premiere, SketchUp, rysunek odręczny, prototypowanie w materiałach zastępczych…

Nie będzie wymagane również wykształcenie kierunkowe. Będzie to okazja
do zdobycia takich umiejętności, aby samemu realizować namacalne wizje, które powstały z wyższych idei. Skupimy się na kierunkowaniu energii na rzeczy potrzebne dla ludzi niepełnosprawnych i starszych.

 

W dziewięciu etapach uczestnicy poprowadzeni zostaną przez namacalny proces ewolucji projektowej. To będzie realna praca tworzenia nowego produktu
i nieprawdą jest, że wszystko zostało zaprojektowane.

Zaczniemy od pierwszych założeń (po co to robimy?) przechodząc przez zamierzone kroki projektowe (nie zapominając o roli przypadku, gdzie powstaje miejsce na genialne pomysły), aż po zrealizowanie projektu ze wsparciem specjalistów z dziedzin związanych z daną technologią.

Zgłoszenia można wysyłać na adres organizatora Centrum Edukacji Pro Civitas.

Zapraszamy również firmy produkcyjne do kontaktu w celu nawiązania współpracy podczas trwania Warsztatów. Nie ograniczamy się do wybranej technologii. Niezależnie, czy to będzie firma z parkiem maszynowym do obrabiania metali,
czy mała stolarnia lub fabryka z możliwością obróbki tworzyw sztucznych.

 

Jesteśmy otwarci na rozmowy z ośrodkami rehabilitacyjnymi, domami seniora, oraz fundacjami na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji na stronach:

 

www.procivitas.edu.pl

www.bienproject.com

www.bxbstudio.com.

Design for Disabilities | Projektowanie dla niepełnosprawnych

 
design for disabilities

Design for Disabilities – Projektowanie dla Niepełnosprawnych | Etap 1

Jest to obszar rzadko podejmowany w projektowaniu. Zbyt często produkujemy rzeczy na siłę, a są obszary w życiu, w których wzornictwo przemysłowe może stać się pomocą dla spełnienia marzeń, stać się odpowiedzią na trudności życiowe, zarówno dla samej osoby niepełnosprawnej jak również dla opiekuna. Przy pomocy projektu pilotażowego, który skupia się na konkretnym przypadku niepełnosprawności dowiemy się z jakimi trudnościami trzeba zmierzyć się, przy opiece nad taką osobą. Co wpływa na jej rozwój pozytywnie, a co wręcz hamuje rozwój sprawności ruchowej czy intelektualnej. Projekt będzie otwarty dla osób chcących uzyskać informację przy samodzielnym pozyskaniu pomocy. Ma za zadanie zbadać jakie potrzeby generuje przybywanie w domu z punktu widzenia sprzętu, akcesorii czy aktywnej terapii.

symbolika:
szarość/księżyc
robot/człowiek

szarość – unikanie problemów, niemoc i temat, który jest niedostrzegany.
księżyc – to strefa marzeń, to nadzieja.
robot – to twór stworzony przez człowieka dla człowieka.
człowiek – wymiar ludzki, empatia, odbiorca.

Założenia do projektu:
Opracowanie założeń do nowego projektu, na podstawie zebranych informacji z pilotażowego działania. Na podstawie założeń, powstanie projekt odpowiadający na najważniejsze potrzeby wynikające z badań opracowanych w ramach Design for Disabilities.

Design for Disabilities – Prezentacja.PDF

 

Design for Disabilities – Projektowanie dla Niepełnosprawnych | Etap 2

Zapraszamy do współpracy instytucje, szpitale i ośrodki terapeutyczne. W projekcie mają wziąć udział osoby sprawne i niepełnosprawne, specjaliści w dziedzinach związanych z tematem niepełnosprawności: terapeuci, rewalidanci, psycholodzy, psychiatrzy, lekarze, neurolodzy, socjolodzy, projektanci, neurochirurdzy, producenci sprzętu rehabilitacyjnego.

Założenie to grupa 13 osobowa. Nie mogą to być 2 osoby z tych samych branż (wyjątkiem jest zespół 2 osobowy jako jeden organ). Precyzyjnie wyselekcjonowanie pod względem kompetencji.

Grupa poznaje idee projektu Design for Disabilities, która mówi:

Projektowanie dla Niepełnosprawnych to obszar rzadko podejmowany w projektowaniu. Zbyt często produkujemy rzeczy na siłę, a są obszary w życiu, w których wzornictwo przemysłowe może stać się odpowiedzią na trudności życiowe, zarówno dla samej osoby niepełnosprawnej, jak również dla opiekuna.

Każdy z uczestników przedstawia swoje kompetencje reszcie grupy i możliwości jakie może wnieść do rozwoju nowego produktu / urządzenia / rozwiązania praktycznego.

Warsztaty to proces w którym każdy ze specjalistów ma swój udział, oraz dzieli się swoją wiedzą w takich działaniach jak:
Analiza rynku (przyjrzenie się jakie są potrzeby niepełnosprawnych, starszych, jakie są ich zachowania) okiem każdego ze specjalistów.
Wyciągnięcie wniosków (z powyższych zagadnień)
Rozpisanie założeń (rzecz niezbędna)
Szkice koncepcyjne (nie ma ograniczeń, nie ma krytyki, jest morze możliwości) wsparcie tego co specjaliści chcieliby przekazać w formie szkicu.
Selekcja (przefiltrowanie pomysłów przez możliwości technologiczne, budżet, wcześniejsze założenia, nadanie kierunku działań)
Wizualizacja (skupienie się na detalach, materiałach, systemu działania, parametrach) na jednym obiekcie.
Model przestrzenny (zderzenie prototypu z wszystkimi zmysłami ludzkimi)
Dopracowanie modelu (dopracowanie wszelkich nieprzewidzianych niedociągnięć i niuansów)

Realizacja w wybranej technologii (współpraca z firmami dysponującymi odpowiednimi parkami technologicznymi lub rzemieślnikami z własnymi pracowniami)

Komunikaty wizualne (przygotowanie materiałów do publikacji w mediach tradycyjnych, social media, katalogach)

 

Cele:

Przy pomocy projektu dowiemy się z jakimi trudnościami borykają się niepełnosprawni, co wpływa na ich rozwój pozytywnie, a co wręcz hamuje rozwój sprawności ruchowej czy intelektualnej. Opiekunowie będą mogli przekazać z jakimi trudnościami sami się zmierzają. Projekt pozwoli uzyskać masę informacji jakie są schorzenia, na jakim poziomie, jakiej pomocy wymagają. Dowiemy się za pomocą ankiet i statystyk, których podsumowanie da nam założenia do innowacyjnego projektu z zakresu wzornictwa przemysłowego. Dla konkretnej grupy docelowej, dla konkretnego schorzenia i w konkretnej technologii oraz konkretnym przeznaczeniu..

Warsztaty Wzornictwa

Warsztaty Wzronictwa

Zaczęły się przygotowania do Warsztatów Wzornictwa Przemysłowego, które odbędą się niebawem w Kielcach jako autorskie Warsztaty Grzegorza Bienia.

 

 

Warsztaty będą cyklem spotkań weekendowych dla wybranej 15 – ki osób. Osoby będą musiały wykazać się twórczym rozwiązywaniem problemów, lub posiadać umiejętności (czyt. narzędzia) do realizowania twórczych wizji. Nie będzie wymagana seria kwalifikacji typu: min 3 letnie doświadczenie w produkcji mebli, obsługa całej serii programów 3ds max, autocad, photoshop, indesign, illustrator, After Effects, sketchUp, ręczny rysunek, prototypowanie w materiałach zastępczych itp itd. Nie będzie wymagane wykształcenie kierunkowe. Nie będzie chodzić w warsztatach o to, aby wypuścić kolejnego kandydata do nabijania portfela kolejnemu pracodawcy. Będzie to okazja do zdobycia takich umiejętności, aby samemu realizować namacalne wizje, które powstały z wyższych idei. Czy to będzie pomoc osobom niepełnosprawnym, czy rozwój własnej wartości przy pomocy narzędzi zaprojektowanych przez uczestników, bądź po prostu ulepszanie otaczającej nas przestrzeni i niesieniu wartości wśród osób nas otaczających.

 

3 miesięczne warsztaty pokażą proces ewolucji projektowej. To nie będzie ubijanie masła i nieprawdą jest, że wszystko zostało zaprojektowane.
Zaczniemy od pierwszych założeń (po co to robimy?) przechodząc przez zamierzone kroki projektowe (nie zapominając o roli przypadku, gdzie powstaje miejsce na genialne pomysły), aż po zrealizowanie projektu ze wsparciem specjalistów z dziedzin związanych z daną technologią.

Warsztaty Wzornictwa – prezentacja.

Bicycle Rack

logo

 


sotjak_rowerowy

Stojak jest wykonany ze stali nierdzewnej oraz drewna egzotycznego Sapeli.
Część drewniana to belka o grubości 5cm i długości 130 cm
z trzema oknami pozwalającymi zaczepić rower U-lockiem.
Drewno ma za zadanie uniemożliwiać obicia roweru podczas opierania go o stojak.
Całość jest przeznaczona na max 3 rowery. 2 równolegle + 1 prostopadle..

Big Bag | Show for Fashion Designers Awards 2011

torba


Torba

torba_zygzak

Torba BigBag wykonana z materiału zewnętrznego – pochodzącego z recyklingu, wodoodpornego,
bardzo odpornego na rozciąganie i rozrywanie – nylon (900D Recycled PET Nylon) – barwa szara,
Materiał wewnętrzny wigofil – usztywniający – barwa żółta,
Szycie żyłką bezbarwną – 0,25mm,
Materiał absorbujący na spodzie – zabezpiecza przed wilgocią i uderzeniami o podłoże – poliamid – barwa żółta,
Uchwyty – mocowane od części wewnętrznej – barwa żółta,
Zamek błyskawiczny kostkowy – szerokość kostki 8mm,
Grafika wykonana haftem.

 

Finał konkursu BIG BAG Złote Tarasy

.

Modular Cycle Route | reddot design award 2012

modular cycle route
Modular cycle route

 

EN

Currently common routes known as north stores (NS) are made of wooden boards, randomly oriented, connected by nails. Sometimes in competition you can see steel structures, but rungs in them are made of wood. Such NS have to be adapted each time to the area, calculations have to be performed, and they are not protected against the weather. There are no standards that are adapted to bike parameters – like the bottom bracket height from the ground, wheelbase, tire width, wheel width, dampers, the bike weight, the weight of the biker, the speed at which it moves.


Riders expect from Route to trigger emotions. The possibility of being creative, fun with gravity, contact with nature, the possibility of improving skills / learning new evolutions, discharge of physical and emotional energy (stress).

 

The environment must give the impression of „crazy” forms, show dynamism, expression, arouse a thrill. Monotonous and repetitive terrain quickly becomes boring.

 

Modular Cycle Route gives the opportunity to build on a steeply sloping hillside, under difficult conditions through all kinds of tree branches, tight arrangement of trunks, lying roots, stony ground, among the rocks, the mud, the soft bedding. The modules can be used at any time of year, regardless of weather conditions.

 

An important factor is that it takes less time to put the track in usability, because calculations of construction strength are not needed each time, and adaptation of construction to the terrain as it is today. Ergonomic design of module that because of rounding does not harm user during a fall. Module slots which are in contact with the tire, are designed that when braking, the wheel will never slip from the module. If one is damaged it can be replaced.

 

The route can be suspended to posts by bands (lines), which are directly linked with modules to carry the loads on poles.

 

They can also be suspended with bands to “natural supports”. All loads acting on the bridge and bands, are transmitted directly to the base, e.g. Rock. Change of bike road geometry here is made possible by changing the length of bands.

 

There is also the possibility of supporting the route using poles that transfer the load directly onto the ground from the platform.

 

Exhibitions, awards, letters of intent:

Award RedDot design award 2012 in the category of design concept for the first Pole. RED DOT Museum Exhibition Singapore.
Exhibition “Polskie RedDoty” organized by the Patent Office of RP, Kordegard Gallery in Warsaw, the Museum of the City of Lodz under the Lodz Design Festival, the World Intellectual Property Organization in Geneva, the Second National Exhibition Competitive Poland 1989-2014, Museum of Applied Arts in Budapest.
Letters of intent recommending Modular Cycle Route, from: President of Kielce, Director of Castle Hill, Plenipotentiary of the President of the City of Kielce of the Cycling infrastructure, the Director of the Geopark Kielce.

 

PL

Obecnie spotykane trasy zwane nothshorami (NS) są wykonywane ze zbijanych desek, przypadkowo ułożonych, mocowanych za pomocą gwoździ. Czasami na zawodach spotyka się konstrukcje stalowe, ale same szczebelki są wykonywane z drewna. Takie NS trzeba dostosowywać każdorazowo do terenu, wykonywać obliczenia, a ponadto nie są zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Brak standardów, które są dostosowane do takich parametrów roweru – jak wysokość suportu od ziemi, rozstaw osi kół, szerokość opon, szerokość kierownicy, wysokość skokowa amortyzatorów, ciężar roweru, ciężar bikera, prędkość z jaką się porusza.

 

Riderzy oczekują od tras wyzwolenia emocji. Możliwości bycia kreatywnym, zabawy z grawitacją, kontaktu z naturą, możliwości doskonalenia umiejętności/nauki nowych ewolucji, wyładowania energii fizycznej/emocjonalnej (stresu),

Otoczenie musi sprawiać wrażenie “szalonych” form, ukazywać dynamizm, ekspresje, wzbudzać dreszczyk emocji. Monotonny i powtarzalny teren szybko się nudzi.

 

Modularna Trasa Rowerowa daje możliwość budowy na bardzo dużym nachyleniu zbocza, w utrudnionych warunkach po przez wszelkiego rodzaju gałęzie drzew, ciasne rozmieszczenie pni, leżące korzenie, kamieniste podłoże, wśród skał, nad błotem, nad miękką ściółką. Moduły można używać o każdej porze roku, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Istotnym czynnikiem jest krótszy czas oddania toru w użyteczność, ponieważ nie potrzebne są każdorazowe obliczenia wytrzymałościowe, z zaadoptowaniem konkstrukcji do terenu jak to ma miejsce na dzień dzisiejszy. Ergonomiczny kształt modułu, który przez zaokrąglenia nie uraża użytkownika podczas upadku. Żłobienia na module, które mają kontakt z oponą, są tak przemyślane aby podczas hamowania koło nigdy się nie ześlizgnęło z modułu. W razie uszkodzenia modułu istnieje możliwość wymiany poszczególnego.


Trasę można podwieszać do słupów za pomocą cięgien (lin), które to bezpośrednio z modułów przenoszą obciążenia na słupy.

Można również podwieszać za pomocą cięgien bezpośrednio do “podpór naturalnych”. Wszystkie obciążenia działające na pomost i cięgna, przekazywane są bezpośrednio na podłoże np. skalne. Zmiana geometrii ścieżki rowerowej umożliwiona jest tutaj poprzez zmianę długości cięgien.

Istnieje również możliwość podparcia trasy za pomocą słupów, które to bezpośrednio na podłoże przekazują obciążenia z pomostu.

 

Wystawy, nagrody, listy intencyjne:

Nagroda RedDot design award 2012 w kategorii design concept dla pierwszego Polaka. Wystawa RED DOT Museum Singapore.
Wystawa Polskie RedDoty organizowane przez Urząd Patentowy RP, Galeria Kordegarda w Warszawie, Muzeum Miasta Łodzi w ramach Łódź Design Festival, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej w Genewie, II Powszechna Wystawa Krajowa Konkurencyjna Polska 1989-2014, Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie.
Listy intencyjne rekomendujące Modularną Trasę, od: Prezydent Kielc, Dyrektor Wzgórza Zamkowego, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. infrastruktury rowerowej, Dyrektor Geoparku Kielce.

 

Red Dot.

The Urban Lounge | Good Design 2013

Miejski Salon

 

Miejski Salon_Panorama

EN

The Urban Lounge is a response to the need of putting more activities to the revitalised centre of Kielce.

 

The main aim of the Urban Lounge is modularity which gives the possibility of arranging every kind of space, resulting in a closer contact with other people, resting and working primarily in the green. The surface of The Market Square in Kielce has so far existed in the minds of people, as a stone desert.

 

The project began with a public consultation with the residents of Kielce on the 20th April 2013 and through a web application that allowed routing utility program on the website www.miejskisalon.pl. Designers to create functional spaces in the centre of the city, invited residents of Kielce to discuss an arrangement of the main plaza. The central point of the city has become a place where people are able consciously participate in the creation of a common spaces.

 

The Urban Lounge was activated to enable creative people to define functions that should appear on the Market Square in Kielce.

People could choose between three types of games such as:

– model of the market square pavement with the spatial blocks (spatial blocks are cubes with the dimension of 9 cm with stick pictogram showing the selected function)

– web application – a virtual market square on the website www.miejskisalon.pl (virtual market was an online application where everybody could develop the northern part of the Market Square with selected pictogram)

– traditional voting with tickets;

 

It was created 45 pictograms with functions divided into four categories: active, passive, loud and quiet. The inhabitants of Kielce proposed 21 additional activities.

Votes and arrangements on the market with all three games have been tallied, summarised and illustrated by graphs.

 

The conclusion that have been learnt, clearly state that the combination of green with usable forms is essential. Citizens of Kielce would like to have also the opportunity to creatively spend time surfing the web using smartphones, laptops or tablets, reading, playing, talking to each other, walking, or simply meeting or resting.

 

To meet such needs were created by designers assumption data during brainstorming.

The foundation of the project is green – literally and figuratively, at the same time the project is referred to space of their own homes, where we feel relaxed and comfortable.

 

An important issue of the project is to fill in the context of the place. Modular system used in the form of pots with dimensions 1125x1125x1125 mm was located on the orthogonal grid, defined by the granite slab on the market square pavement. The cubic tree pots are the most important, repetitive elements. The module is designed to not only play the role of the pot, but to be the foundation that will ensure the stability of the street furniture. The Urban Lounge equipment can not interfere physically into the floor of the market square. This is the result of the Revitalisation of historic Kielce Downtown done two years before, when is the five years period of protection and guarantee.

Additionally to the cubic tree pots were designed ergonomic street furniture, which can be installed into any cubic wall using a grid of inserts. Each furniture is compatible with every cubic pot, and the whole project is designed as disabled people friendly.

 

The Urban Lounge module gives plenty of arrangement possibilities.

Possibility of arranging space in any configuration, adding and subtracting forms are designed to meet the needs of residents of Kielce. In the future it will be possible to implement additional features, or liquidation of those that do not conform to society, or are not used. The current arrangement is to create a pro-social space, where the location of benches to each other encourages contacts of people face to face.

The Urban Lounge winner of Good Design 2013 contest
for the best designed products on the Polish market in the category Public Space.
The international competition organized by the Institute of Industrial Design in Warsaw in Poland.
Good Design 2013 Exhibition, Institute of Industrial Design in Warsaw, 24th October 2013 – 8th December 2013
Lodz Design Festival 2013
Vth Minsk International Biennale of Young Architects “Leonardo 2013”,
Minsk, Belarus, 28th September 2013
Exhibition on the Targ Weglowy organized by the City Culture Institute in Gdansk, 26th August – 4th September 2013
Presentation of the project during Pecha Kucha block during the Mazovia Days of Creativity,
Design and Innovation 2013, the Palace of Culture and Science in Warsaw 2rd September 2013
Publication in Interior Design in the New York, march 2014 «Big Ideas. Community Spirit»

 

 

PL

Modułowy system zagospodarowania przestrzeni publicznej.

 

Założeniem projektu jest modułowość dająca możliwość dowolnej aranżacji przestrzeni, czego wynikiem jest bliższe obcowanie z innymi ludźmi, odpoczywanie i pracowanie przede wszystkim wśród zieleni. Projekt może zacząć się od przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wybranej miejscowości. Fundamentem jest zieleń dosłownie i w przenośni, ponieważ donice zapewniają stabilność pozostałych elementów małej architektury. Materiały z jakich został wykonane elementy to egzotyczne drewno sapeli oraz stal nierdzewna.

 

Głównym elementem nośnym dla małej architektury są sześcienne donice na drzewa o wymiarach ścian 1125 mm. Całe założenie wpisane jest w ortogonalną siatkę bazującą na module donicy. Każda ze ścian donicy posiada siatkę 16 insertów, do których może być zamontowane każde z mebli, tj.: leżanka, stolik narożny z siedziskami, oparcie spocznikowe, podwieszany dywan, ławka z oparciem, hamak, połamaniec, stojak rowerowy, konstrukcja na pnącza, wieszak na torebkę, kosze do segregacji śmieci. Materiały to egzotyczne drewno sapeli oraz stal nierdzewna. Projekt nie wymaga fundamentowania, może być zaadoptowany do każdej przestrzeni publicznej, gdzie jest płaska nawierzchnia. Miejski Salon zrealizowany w sierpniu 2013 na Rynku w Kielcach to 53 elementy na powierzchni 180 m2.

 

nagrody i wystawy:

Miejski Salon został laureatem prestiżowego konkursu Dobry Wzór 2013 w kategorii Sfera Publiczna, za „Najlepiej zaprojektowany produkt na polskim rynku“. Dobry Wzór to doroczny konkurs, organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, profesjonalnie oceniający poziom i jakość designu produktów oraz usług obecnych na polskim rynku.

Projekt Salonu Miejskiego został również zaprezentowany na wielu wystawach, zarówno polskich jak i zagranicznych. Pojawił się między innymi na: Wystawie “Dobry Wzór 2013“, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, Łódź Design Festival 2013 – wystawie towarzyszącej eventowi “Miejski Salon 2013, Institute of Design Kielce”, 27-17 października 2013, Vth Minsk International Biennale of Young Architects “Leonardo 2013”, Mińska, Białoruś, 28 września 2013, Wystawie na Targu Węglowym zorganizowanej przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdyni, 26 sierpnia – 4 września 2013,
Prezentacji projektu w bloku Pecha Kucha podczas Mazowieckich Dni Twórczości, Designu i Innowacyjności 2013, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 23 września 2013,
Publikacja w NowoJorskim piśmie Interior Design w marcu 2014 roku,
Wystawa w Barcelonie 8 International Biennial of Landscape Architecture 2014

 

Autorzy: Grzegorz Bień, Michał Gdak, Ewelina Gdak

Miejski Salon.