ckbikeshop00

ckbikeshop01

ckbikeshop02

ckbikeshop03

EN

CkBikeShop is one of the most recognized bicycle shops in Kielce, located on ul. Kordeckiego. It is safe to say about this place: SPA for bicycles, ranging from XC, the enduro, and the downhill. Extreme mountain biking is a dynamic discipline of sport. There is speed, mud, precision, courage and development (technological and psychophysical).
Logo reflects the dynamic spirit. There’s no boredom, there is no order. Being in an environment of bikers one can feel belonging to a certain elite, for it does not only follow the highest quality appliances, the highest technology, excellent condition, but the atmosphere is what you will not find in a sports hall, not in the club, neither in a computer game. This is the highest level of excitement and sport in natural environments. Gorges, rocks, mud, rain, snow, heat, woods, trees, wildness. And at the end a cold shower!

prezentacja_CkBikeShop

CkBikeShop.pl

PL

CkBikeShop to jeden z najbardziej uznanych sklepów rowerowych w Kielcach usytuowany na ul. Kordeckiego. Śmiało można powiedzieć o tym miejscu: SPA dla rowerów, począwszy od XC, przez enduro, po downhill. Ekstremalne kolarstwo górskie to dynamiczna dyscyplina sportu. Jest prędkość, jest błoto, jest precyzja, odwaga i rozwój (technologiczny i psychofizyczny).
Logo odzwierciedla ducha dynamiki. Tam nie ma nudy, tam nie ma porządku. Będąc w środowisku Bikerów, można odczuć przynależność do pewnej elity, za nią nie idą tylko najwyższej jakości sprzęty, najwyższa technologia, świetna kondycja, ale klimat tego czego nie znajdzie się hali sportowej, czego nie znajdzie się w klubie fitness, czego nie da gra komputerowa. To najwyższy poziom emocji i sportu w naturalnych warunkach środowiskowych. Wąwozy, skały, błoto, deszcz, śnieg, upał, lasy, drzewa, dzikość. A na koniec zimny prysznic!

prezentacja_CkBikeShop

CkBikeShop.pl.