Drewniane klocki | modułowe meble | wood blocks | modular furniture

drewniane klocki | modulowe meble

EN

Fun …

This is something that steals our time in a good way. This is something that brings us into childhood.
It’s the moments that bring joy …
Time spent at static objects?
It’s not a museum!
It the moving objects that let you DO something about them.
You can play with them …
What if you could build your own furniture with blocks which the world has not seen before!
And it’s wooden,
with beautiful grain
and a lovely scent.
In a place which will become charming,
in a place…
… That is our.
As long as the party lasts so long our time will be stolen.
You might want to give yourself a steal.

… Little attention.

PL

Zabawa…

To coś co skrada nam miło czas. To coś co wprowadza nas w czasy dzieciństwa.
To chwile które cieszą…

Czas spędzony przy statycznych przedmiotach ?
To nie muzeum!
To obiekty ruchome powodują, że można COŚ z nimi zrobić.
Można się nimi bawić…

A gdyby tak zbudować własnymi klockami meble jakich nie widział świat!
I do tego jeszcze drewniane,
z pięknymi słojami
i pięknym zapachem.
W miejscu, które stanie się czarujące,
w miejscu…
…które jest Nasze.

Tak długo jak zabawa trwa, tak długo nasz czas miło zostanie skradziony.

Czasami warto dać sobie skraść
…trochę uwagi..