Industrial Furniture System (IFS)

logo-ifs-industrial-furniture-system

 

 

 

rama-b-polek-duzejpegrama-b-polek-duze_whiterama-bok-duze-jpegrama-bez-polek-duze-300-dpieski_duzerama-stojaca-duzerama-stojaca-polki-na-rolki-duzenarty-deski-new-duzestojak-na-deski-02-duzekubiki-drewniane-duzewitryna-odgradzajacastolik-3-rodzaje-duzekosz-nonfood-duzewieszak-duzyifs-stoisko-targowe-retail_white fmcg_kolory_brightness-duze_whitehaki-duze_whitesportsport-z-lotu-ptakarealizacja-03-fashion-duze-jpgulozenie-przestrzeni-ramy-duze-jpegrealizacja-02-wnetrze-katalogu_duze_bez-c_duzejpegimg_20161116_222544img_20161116_102924img_20161116_161043img_20161116_122117img_20161116_000029

 

EN
The most important base of furniture IFS is frame to which are mounted all the extra elements, like a shelves, baskets, separators, hooks, racks, hangers. The frame has two systems of exposure, The free-standing and wall mount. According on what is need in the space use. Each frame is integral with the next frame, and this means that can form a string of furniture. Frames have latches every 10 cm, which allows to convenient mounting the shelves at any height, without the need for disassembling the whole frame, or drawing out other shelves. They have fast latches in the form of a fork which gives them stability and strengthening. In the shelves have been used the flexure of wire, to strengthening the whole structure, at exposing a heavy article

Industrial Furniture System is this the so-called PROJECT OPEN, which means openness the project to the extent that you can design elements to the main base, which is the frame,  depending on the demand the exposed goods.

Area of the property can be freely arranged of IFS furnitures, regardless of the size of the property. Frames have their latches, allowing you to customize them to the needs of wide format interior.Latches allows for the installation of additional components within the framework of of outer side and from each side of latches. The multi complexity can diversify combination of furnitures and change them as needed.

Powered by Elkom Trade S.A.
Design Bien Project
Special thanks to ladnerzeczy.co

 

PL
Najważniejszym bazą mebli IFS jest rama, do której montowane są wszystkie dodatkowe elementy. Takie jak półki, kosze, separatory, haki, stelaże, zawiesia. Rama ma dwa systemy ekspozycji. Wolnostojąca oraz montowana do ściany. W zależności od tego jaka jest potrzeba wykorzystania przestrzeni. Każda rama jest integralna z następną, a to oznacza, że mogą tworzyć ciąg mebli. Ramy posiadają inserty co 10 cm co pozwala na dogodne montowanie półek na dowolnej wysokości bez potrzeby demontowania całej ramy, lub wyciągania innych półek. Mają szybkie zatrzaski w formie widelca co nadaje im stabilność i wzmocnienie. W półkach zastosowane zostały zagięcia drutu dla wzmocnienia wytrzymałości całej konstrukcji przy eksponowaniu ciężkiego towaru.

Industrial Furniture System jest to tak zwany OPEN PROJECT, co oznacza otwartość projektu do tego stopnia, że można doprojektowywać elementy do Bazy głównej jaką jest rama w zależności od zapotrzebowania na eksponowany towar.

Powierzchnia nieruchomości, może być dowolnie aranżowana meblami IFS niezależnie od metrażu. Ramy posiadają swoje zatrzaski co pozwala na dostosowywanie ich szerokości do potrzeb formatu wnętrza. Inserty pozwalają na montowanie dodatkowych elementów, wewnątrz ram, od zewnętrzej strony i od każdego boku insertów. Wielo żłożoność pozwala urozmaicać zestawienie mebli i zmieniać je w zależności od potrzeb.

Producent Elkom Trade S.A.
projekt Bien Project
Szczególne podziękowania w ubraniu mebli dla ladnerzeczy.co