logotyp Process-35logotyp Process-39logotyp Process-40

EN

BIEN PROJECT is a company registered 5 March 2015 year during the full moon. Then it began to release energy resources for projects. The symbolic „b” not without reason is small (…), not without reason has the triangle inside (…), not without reason, it is aimed at growth (…). The two main aspects of action  for Gregory Bien are designs for athletes and for the disabled. The following pictographs represent the lines of action.

.

PL

BIEN PROJECT to firma zarejestrowana 5 marca 2015 roku, w czasie pełni księżycowej. To wtedy zaczęły uwalniać się zasoby energii do projekcji. Symboliczne „b” nie bez powodu jest małe (…), nie bez powodu ma w sobie trójkąt (…), nie bez powodu jest ukierunkowane na wzrost (…). Dwa najważniejsze kierunki działania Grzegorza Bienia to projektowanie dla sportowców i projektowanie dla niepełnosprawnych. Poniżej piktogramy opowiadające o kierunkach działania.

Design_for_Sportsdesign for Disabilities

 

 

EN Full demonstration of the emergence of  idea of the logo is in the file logotyp Process.PDF

PL Pełna prezentacja procesu powstawania idei logo znajduje się w pliku logotyp Process.PDF