Ring | NOindustrial Design

pierscien_grzegorzbien_01

pierscien_grzegorzbien_02

pierscien_grzegorzbien_03

 

EN

There are phenomena in nature as the sky in two scenes at the same time. On the left is crystal blue, full of optimism and purity. As that thought in our head when we’re in a good mood, when everything is as we would like.

On the right cumulative dark clouds, full of gloomy shades. As thoughts of hopelessness for a better tomorrow. It’s the power of darkness. There is a place right between the left side and the right side of the sky. Flash of sunlight coming from the crystalline purity, so intense against the background of dark clouds!

Creation of a similar phenomenon would be impossible if not for two factors together interconnected, at the time of observation.
Infinity ∞ is abundance, the sky is a dream come true.

A ring is a symbol!

14 carat gold, bleached on the inside. Visible signs of seizure are from natural tools that realized artisan`s vision. It is because of unrestrained highlight of those signs, the sun shimmers of million gold glows …

 

PL

Są takie zjawiska w przyrodzie jak niebo w dwóch odsłonach w jednej chwili;
Z lewej jest krystalicznie błękitne, pełne optymizmu i czystości. Jak myśli które nas ogarniają, kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, kiedy wszystko jest tak jak byśmy chcieli.
Z prawej skumulowane ciemne chmury, pełne ponurych odcieni. Jak myśli beznadziei na lepsze jutro. To siła mroku.
Jest takie miejsce dokładnie pomiędzy Lewą stroną, a Prawą stroną nieba. To błysk promieni słońca wydobywający się z krystalicznej czystości, tak intensywne na tle ciemnych chmur! Nigdy nie powstanie podobne zjawisko gdyby nie dwa zjawiska wspólnie ze sobą połączone, w chwili obserwacji.
Nieskończoność ∞ to obfitość, niebo to marzenia.

A pierścień to symbol!

14 karatowe złoto, wybielane od strony wewnętrznej. Widoczne zatarcia to naturalne ślady narzędzi, którymi rzemieślnik urzeczywistnił wizję. To za sprawą nieskrępowanego uwydatnienia tych znamion, słońce mieni złotem na milion blasków….