Cubic for Adidas | Zlote Tarasy | Warsaw


logo adidas orginals

 

adidas_zlotetarasy_warszawa_wizualizacja

adidas_zlotetarasy_warszawa_02

adidas_zlotetarasy_warszawa_01

 

EN

In cooperation with Canvas a project of cubics was created for salon of Sizeer in Zlote Tarasy in Warsaw. Together with the implementation of the project was made in a week! If someone is not aware how complex it is to produce a gear and what forces act on the second one in a row, let alone at 16 of them, let him ask an engineer. As a friend said, doubting that something will come of it during the work: „It borders on genius to make it work.” Detailed effect of work can be seen here:  presentation_Adidas.PDF

 

PL

Przy współpracy z firmą Canvas powstał projekt kubików do salonu Sizeera w Złotych Tarasach w Warszawie. Projekt wraz z realizacją powstał w tydzień! Jeśli ktoś nie ma świadomości jak złożone jest wyprodukowanie koła zębatego i jakie działają siły na drugie z rzędu, a co dopiero na 16, niech zapyta inżyniera. Jak powiedział znajomy wątpiąc, że coś z tego będzie w trakcie prac: „To graniczy z geniuszem aby zadziałało”. Szczegółowy efekt prac można zobaczyć tu: prezentacja_Adidas.PDF.