Pictograms system for Route cycle | Signs| Symbols | Visual Communication | Bike Park

DH Logo_grzegorzbien

 

EN

There are situations in which we are not able to remember all segments of the route, or what is more difficult if we do not know the trail at all. Are we then exposed to more danger? Pictograms are designed to inform the Rider of what lurks behind a tree, or if rocky bumps just begin under the wheels, or should he accelerate to jump over the cliff. In the field there are tens of situations where one symbol may change the situation. Instead of fly over landing adequate information dozen meters before may change disaster into a precise flight! (…)

PL

Są sytuacje w których nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich odcinków trasy, albo co trudniejsze nie znamy w ogóle przebiegu szlaku. Czy wtedy narażeni jesteśmy na dodatkowe niebezpieczeństwo? Piktogramy za zadanie mają informować Ridera o tym co czai się za drzewem, czy pod kołami zaraz zaczną się skaliste wyboje, lub powinien przyśpieszyć aby przeskoczyć urwisko. W terenie występują całe dziesiątki sytuacji, w których jeden symbol może zmienić całą sytuację. Zamiast przelecieć lądowisko odpowiednia informacja kilkanaście metrów wcześniej zmienia wypadek na precyzyjny lot! (…)

 

zestawienie panorama perspektywa

EN

The design process involves a thorough rethinking of every possible situation on the ground. Realising the potential colour palette, use of light and materials, for which data pictograms work best in different climates and territorial conditions.

PL

Proces projektowania zakłada dogłębne przemyślenie wszystkich możliwych sytuacji w terenie. Wykorzystanie możliwości palety barw, zastosowań świetlnych oraz materiałów, na których dane piktogramy najlepiej sprawdzą się w różnych warunkach klimatycznych i terytorialnych.

 

zestawienie panorama perspektywa

EN

endless possibilities of messages about every nook and cranny, which we penetrate with our bike.

PL

nieskończone możliwości komunikatów o każdym zakamarku, który penetrujemy naszym rowerem.

process

EN

Sample pictogram and colours

PL

przykładowy piktogram i kolorystyka

 

zestawienie panoramaEN

Dozens of pictograms in the set. Here is a partial list of #pictograms #cycleroute

© walking
© hummock
© kicker
© rider
©left
©right
©constriction_track
©safe
©northshore
©no route
©no_traction
©hole
©some_humps
©danger
©boost
©rocks
©table
©steeply
©cliff
©attention_the_head
©narrow_route
©lift
©constriction
©release

PL

Kilkadziesiąt piktogramów w zestawieniu. Oto część listy #piktogramy #trasarowerowa:

©pieszy
©garb
©kicker
©rowerzysta
©w_lewo
©w_prawo
©zwężenie_ścieżki

©bezpiecznie
©northshore

©brak_przejazdu

©brak_trakcji
©dziura
©kilka_garbi
©niebezpieczeństwo
©przyspiesz
©skały
©stół
©stromo
©urwisko
©uwaga_na_głowę
©wąska_kładka
©wyciąg
©zwężenie
©zwolnij

 

 

przykład w terenie trasa rowerowa

 

piktogram_realizacja_02

 

 

 

EN Example in terrain

PL przykład w terenie

 

.