Tak pracujemy

Pracę zaczynamy od wysłuchania klienta dla którego przygotowujemy projekt. Jaką potrzebę chciałby z naszą pomocą rozwiązać. Wczuwamy się w jego rolę, aby zrozumieć co chciałby osiągnąć i dokąd podąża.

 

Zapoznajemy się z potencjałem parku maszynowego jakim klient dysponuje, jakie ma możliwości technologiczne i zespołowe.

Budujemy model wirtualny, aby omówić go w szczegółach i policzyć wydatki w arkuszu kalkulacyjnym. Umożliwia to zbudowanie planu realizacji.

Dokumentacja techniczna weryfikuje słabe strony wizji.
To jest moment na dopracowanie szczegółów.

Podczas prototypowania sprawdzamy funkcje. Jest to już namacalny produkt. Jeszcze niepoprawny, ale bardzo wymowny.

Produkcja to najważniejszy moment całego procesu.

Sprawdzenie produktu w warunkach warsztatowych, odpowiada na wiele wątpliwości m.in. czy produkt jest bezpieczny.

Najwspanialszy etap projektowania to dla nas chwila, w której odbieramy zrealizowany produkt, widząc jak spełnia swoje założenia i prezentuje się wyjątkowo.

Chcesz zobaczyć więcej warsztatowej pracy jakiej poświęcamy swoją uwagę ?
Poniżej udostępniamy linki, abyśmy mogli się z Wami dzielić codziennymi pracami.

 
facebook instagram pinterest linkedin vimeo youtube  behance-logo_318-50602