JustynaWojtys_wizazystka

Logo opracowane dla wizażystki pełnej pasji do swojej pracy – Justynie Wojtyś (JW). Założeniem była ekspresja i dynamika. Kobiecość i to co najważniejsze – pewność wyrażona precyzją.

justynaWojtys_Prezentacja.PDF.